Badanie laboratoryjne - Krew utajona...

Badanie laboratoryjne - Krew utajona w kale

Badanie do samodzielnego wykonania w domu. Wysyłka badania online bez wychodzenia z domu. 

Badanie kału wykonuje się w celu wykrycia obecności pasożytów, diagnostyki grzybicy, dysbiozy jelitowej oraz stanu zapalnego jelita

Materiał do pobrania: kał

60.00 zł
Tax included

 

W warunkach fizjologicznych bardzo niewielkie ilości krwi są wydalane wraz z kałem codziennie. Większe niż fizjologiczne ilości krwi mogą pojawiać się w kale w przypadku wystąpienia niektórych chorób przewodu pokarmowego.

Badanie ma na celu wykluczenie bądź potwierdzenie obecności już bardzo niewielkich ilości krwi w kale – takich, które nie zmieniają jego koloru i konsystencji. Badanie na krew utajoną w kale polega na wykryciu ludzkiej hemoglobiny (składnika krwi) za pomocą testów immunochromatograficznych w próbce kału. Jest stosowane w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego, szczególnie krwawień z różnych jego odcinków. Stanowi badanie przesiewowe w kierunku nowotworu jelita grubego, jest też stosowane w przypadku w diagnostyce niedokrwistości w celu ustalenia przyczyny niedoborów żelaza. Profilaktycznie powinno być wykonywane co roku u osób po 50.roku życia.

Wynik dodatni oznacza obecność krwi w badanej próbce kału. W takim przypadku konieczna jest dalsza diagnostyka, mająca na celu ustalenie przyczyny krwawienia. Wynik dodatni może wystąpić u pacjentów z rakiem jelita grubego, polipowatością, chorobami zapalnymi (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego), wrzodami żołądka/dwunastnicy, nietolerancjami pokarmowymi czy żylakami odbytu (hemoroidy). Fałszywie dodatni wynik może wystąpić w przypadku krwawienia z dziąseł czy nosa, kiedy krew dostaje się do przewodu pokarmowego, zaparcia przebiegające z krwawieniem, stosowanie leków rozrzedzających krew, a u kobiet także miesiączka.

U niektórych pacjentów zleca się badanie w próbkach kału pobranych z kilku wypróżnień (najczęściej trzech), w celu uniknięcia wyników fałszywie ujemnych. Wynik ujemny natomiast nie wyklucza choroby – potwierdza jedynie brak obecności kału w badanej próbce.

INSTRUKCJA POBRANIA

Informacje ogólne
Przygotowanie się pacjenta do pobrania próbki kału oraz sposób jej pobrania, przechowywania i transportu mają bardzo duży wpływ na wiarygodność wyniku. Dlatego należy zastosować się do poniższych zaleceń.

Kiedy NIE POBIERAMY kału do wykonania badania?
Wynik badania nie będzie wiarygodny, gdy materiał do badania zostanie pobrany podczas przyjmowania: antybiotyków, leków przeciwgrzybicznych, leków przeciwgorączkowych. Badanie można wykonać po upływie przynajmniej 2 tygodni od chwili zakończenia leczenia.

Pobranie próbki i przygotowanie do transportu - zasady ogólne
Do pobrania w kierunku pasożytów należy pobrać próbki kału z kilku miejsc, z DWÓCH KOLEJNYCH wypróżnień czyli z dwóch dni, każde do osobnego pojemniczka. Do badania w kierunku mikrobioty i stanów zapalnych jelit wystarczy JEDNA próbka.

Przed oddaniem kału przeznaczonego do badania należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy. Kał nie powinien kontaktować się z wodą, moczem ani środkami czystości (detergenty).
1. Wyjąć z pudełka plastikowe pojemniki z łopatkami w środku.
2. Przy pomocy plastikowej łopatki pobrać z oddanej porcji stolca próbki z kilku miejsc. Pojemnik powinien być zapełniony najwyżej do połowy
3. Wypełniony próbką kału pojemnik należy szczelnie zamknąć. Do momentu transportu należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
4. Należy uzupełnić dane pacjenta na karteczce i podpisać zlecenie

WSZYSTKIE PRÓBKI z pobranym materiałem należy zapakować do pudełka, koniecznie pamiętając o wypełnieniu skierowania i wysłać na adres laboratorium

ALLERGEN Centrum Medycyny Spersonalizowanej
ul. Juliusza Słowackiego 1
97-300 Piotrków Trybunalski

W przypadku pytań dotyczących badania oraz wyników badań należy kontaktować się bezpośrednio z laboratorium: 517-425-081

No reviews

Customers who bought this product also bought:

The cookies are essential for our website to function properly. To improve the operation of our store, we use cookies to remember your login details and to log in securely, collect statistical data to optimize the functionality of the website, and to present content in line with your interests. If you agree, click "Accept".

Privacy policy